Halaman Utama > Daftar Pengguna Individu

Untuk menggunakan sistem ini, anda mesti mendaftar sebagai pengguna. Setelah selesai mendaftar anda boleh login masuk dan menggunakan sistem ini.

Maklumat Peribadi
Nama : *
Adakah anda pelabur? : * Sila pilih tidak sekiranya anda adalah pelaksana projek.
Kategori :
Nombor Kad Pengenalan : * (Contoh: 81010101015551)
No Kad Pengenalan/ No Kad Pengenalan Tentera/ No Kad Pengenalan Polis/ No Paspot boleh digunakan untuk pendaftaran

No Kad Pengenalan/ No Kad Pengenalan Tentera/ No Kad Pengenalan Polis/ No Paspot telah wujud. sila masukkan No. Pendaftaran lain, login masuk atau hubungi urusetia
Jantina :
Tarikh Lahir :
Status Perkahwinan :
Bangsa :
Agama :
No. Telefon :
No. Telefon Bimbit :
No. Telefon Pejabat :
No. Faks :
Emel :
Alamat Tetap

Alamat

: *
Bandar : *
Negeri : *
Poskod : *
Negara : *
Alamat Surat Menyurat (Jika Berlainan)

Alamat Surat Menyurat

:

Bandar :
Negeri :
Poskod :
Negara :
Maklumat Pendaftaran
ID Pengguna
:
Kata Laluan : *  
Ulang Kata Laluan : *
 
 
Kata laluan boleh mengandungi gabungan aksara 'alpha numerical' samada abjad atau angka atau gabungan kedua-duanya. Maksimum panjang bagi kata laluan adalah 9.
 

Hakcipta Terpelihara © 2009 - 2021 Kementerian Pertanian & Industri Makanan Malaysia.