Halaman Utama >Pendaftaran Syarikat

Untuk menggunakan sistem ini, anda mesti mendaftar sebagai pengguna. Setelah selesai mendaftar anda boleh login masuk dan menggunakan sistem ini.

Maklumat Syarikat
Nama : *
Adakah anda pelabur? : * Sila pilih tidak sekiranya anda adalah pelaksana projek.
Nombor Pendaftaran Syarikat* : *
No Pendaftaran Syarikat boleh digunakan untuk pendaftaran.

No Pendaftaran Syarikat telah wujud. Sila masukkan No. Pendaftaran lain, login masuk atau hubungi urusetia.
Jenis Syarikat : *
Tarikh Diperbadankan : *
No. Telefon :
No. Faks :
Alamat Tetap

Alamat

: *

Bandar : *
Negeri : *
Poskod : *
Negara : *
Alamat Surat Menyurat (Jika Berlainan)

Alamat Surat Menyurat

:

Bandar :
Negeri :
Poskod :
Negara :
Butir-Butir Cukai Pendapatan
No. Rujukan Cukai Pendapatan : *
Cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri : *
Maklumat Tambahan Syarikat
Aktiviti syarikat yang wujud :
Maklumat Pegawai Dihubungi
Nama : *

Jawatan

:
No. Telefon :
No. Telefon Bimbit :
Emel :
Maklumat Pendaftaran
Kata Laluan   : *  
Ulang Kata Laluan : *
 
 
Kata laluan boleh mengandungi gabungan aksara 'alpha numerical' samada abjad atau angka atau gabungan kedua-duanya. Maksimum panjang bagi kata laluan adalah 9.
 

Hakcipta Terpelihara © 2009 - 2021 Kementerian Pertanian & Industri Makanan Malaysia.